Om Klubben!

Borge Rideklubb jobber aktivt for å gi barn og unge i regionen et trygt og godt miljø hvor de kan holde på med en positiv idrettsaktivitet. Klubben er i ferd med å bli en betydelig aktør innen aktivering av barn og unge, og har hatt stor vekst i medlemsmassen. Siden opptak i NIF pr desember 2011 har klubben nå passert over 250 medlemmer!

2017 blir det mest spennende året i Borge Rideklubbs
historie. Klubben har blitt gitt særskilte gode muligheter til å være vertskap for regionale, nasjonale og internasjonale stevner. Etter en svært vellykket 2016-sesong har vi blitt tildelt Østfold- mesterskapet i dressur, Landsmesterskapet i dressur, Norg- esmesterskapet i dressur, Nordisk mesterskap for Fjordhest og Nordisk mesterskap i Mounted Games.

Dette med oppmerksomhet fra ledende internasjonale og nas- jonale aktører, som trekker mye folk og gir positiv oppmerk- somhet i dette miljøet. Borge Rideklubb disponerer Fredriks- borg Hestesportsenter, et flott anlegg perfekt dimensjonert for arrangementer av denne størrelsen.

Borge Rideklubb ble stiftet 30. juni 2011, med et ønske om å være en klubb for alle. Klubbens primære opp- gave er å aktivt legge til rette for sportslig utvikling i form av ferdigheter, kunnskap og muligheter gjennom trening, kurs og stevner. Klubben skal gjennom samar- beid bidra aktivt til at det er et rideskoletilbud til alle medlemmer. Klubbens intensjon er å drive med hest på et allsidig og allment plan. Målet er å fokusere på både på den fysiske treningsdelen og det sosiale miljøet. Klubben skal være en ledende stevnearrangør på alle nasjonale nivåer.

Borge Rideklubb ble stiftet 30. juni 2011, med et ønske om å være en klubb for alle. Klubbens primære opp- gave er å aktivt legge til rette for sportslig utvikling i form av ferdigheter, kunnskap og muligheter gjennom trening, kurs og stevner. Klubben skal gjennom samar- beid bidra aktivt til at det er et rideskoletilbud til alle medlemmer. Klubbens intensjon er å drive med hest på et allsidig og allment plan. Målet er å fokusere på både på den fysiske treningsdelen og det sosiale miljøet. Klubben skal være en ledende stevnearrangør på alle nasjonale nivåer.