Sportskomiteen

Sportskomiteen informerer!

Her vil det legges ut referat fra Sportskomiteen sine møter.

Vår Sportskomite!
Dressur: Beate Sæland
Sprang: Ida Thorstensen
Games: Hege Jackobsen
Fjording:  Aina Huseby